Merit

Merit gives af den enkelte uddannelse på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning og beskæftigelse, der står mål med de fag, uddannelsesdele og praktik, der søges merit for.

Når du skal søge om merit, efter du er startet på uddannelsen, skal du søge vejledning hos din studievejleder/praktikkoordinator, der kan vejlede om:

  • Dine muligheder for at søge merit
  • Hvordan du søger om merit
  • Hvilke konsekvenser en godkendelse af merit har for dig (oplysning om undervisningsfrie perioder, tilknytning til nyt hold, oplysning om meriterede aktiviteters registrering på uddannelsesbevis)

Du skal sende din ansøgning om merit til uddannelsen senest 1 måned inden det obligatoriske uddannelseselement eller praktikken, som der ansøges merit for, påbegyndes. Din studievejleder/praktikvejleder kan oplyse dig om, hvor ansøgningen skal sendes hen.

Information om studievejledning og kontaktoplysninger på studievejledere.

Kontakt