Regler og retningslinjer indenfor studievejledning og trivsel

Find information om regler og retningslinjer om bl.a. orlov, længerevarende sygdom, studieskift og udmeldelse.

Du ser målrettet indhold for:

Få mere at vide om

Barsel og adoption

Hvis du bliver forælder i forbindelse med din uddannelse, har du forskellige muligheder for at holde pause fra din uddannelse.

Dispensation

Gennem din studietid kan du komme i en situation, hvor du har brug for at søge om dispensation fra de regler, som gælder for dig som studerende.

Genindskrivning og genoptagelse

Har du tidligere været indskrevet på en uddannelse, og ønsker du at søge om optagelse på samme uddannelse igen, gælder reglerne om genindskrivning og genoptagelse.

Klager over andet end prøver

Vil du klage over forhold, der ikke involverer prøver, skal din klage sendes til uddannelseslederen på din uddannelse.

Længerevarende sygdom

Bliver du alvorligt eller længerevarende syg, skal du kontakte din uddannelse.

Merit

Merit gives af den enkelte uddannelse på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning og beskæftigelse, der står mål med de fag, uddannelsesdele og praktik, der søges merit for.

Orlov

Se hvordan du søger orlov fra dit studie og læs generelle regler for orlov.

Studieskift og overflytning

Går du og overvejer at skifte uddannelse eller overflytte til en anden uddannelsesinstitution?

Udmeldelse

Hvis du udmelder dig fra din uddannelse, skal du være opmærksom på, at du ikke er garanteret at kunne komme ind på den igen senere.