Studievejledning

VIAs studievejledere har et indgående kendskab til din uddannelse. Denne viden bruger de sammen med specialiserede vejledningsredskaber. Derfor er du altid i de bedste faglige og kyndige hænder hos VIAs studievejledere.

Du ser målrettet indhold for:

Studievejlederens rolle

En studievejleder kan hjælpe dig med både små og store spørgsmål omkring dit studie og støtte til alle typer af udfordringer under din uddannelse.

Hvis du har spørgsmål omkring valg af fag og profiler i uddannelsen, er usikker på om dit uddannelsesvalg er rigtigt, eller søger efter et karrieresigte og muligheder for videre uddannelse, kan studievejlederen hjælpe dig med en afklarende samtale.

Hvis du oplever barrierer omkring deltagelse i undervisningen eller lektielæsning, kan studievejlederen hjælpe dig med at finde måder at håndtere det på. Studievejlederen sørger også for, at du kommer videre til anden form for støtte, hvis der er behov for det.

Hvis du har personlige udfordringer, kan studievejlederen hjælpe dig med, hvordan du håndterer dem. Det kan være udfordringer med f.eks. sygdom eller ensomhed.

Har du en diagnose, kan studievejlederen hjælpe dig med at søge den rette støtte. Det kan være diagnoser som f.eks. ordblindhed, ADHD eller angst.

Studievejlederen har tavshedspligt, og alt, hvad du og din studievejleder snakker om, er derfor fortroligt.

Der er studievejledere på alle uddannelser. Du kan derfor altid finde en studievejleder, der kan hjælpe dig med dine spørgsmål.

Kontakt