Meddelelser

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { console.log("Language loading"); window.loadTranslations('default', {"Message":"Message","Message.MessageCreated":"Message.MessageCreated","Message.MessageCreatedBodyText":"Den er nu synlig, for de modtagere du har valgt.","Message.MessageCreatedButtonText":"Ok - fedt tak","Message.MessageCreatedFailed":"Ingen meddelelse at oprette","Message.MessageCreatedHeadline":"Din meddelelse er oprettet","Message.SeeAll":"Se alle","Message.Create.TitleTooLongError":"Emne er for langt ","Message.MarkAsArchived":"Arkiver","Message.DatePicker.SelectText":"Vælg","Message.Unread":"Ulæste","Message.NextUnreadMessage":"Næste ulæste","Message.Create.MissingSenderError":"Afsender er påkrævet","Message.MarkAsSaved":"Favorit","Message.NoticesLabel":"Opslagstavle","Message.MessagesLabel":"Meddelelser","Message.Loading":"Indlæser...","Message.Create.MissingTitleError":"Emne er påkrævet","Message.CreateMessage":"Opret meddelelse","Message.Create":"Message.Create","Message.Create.MessageHeader":"Din besked","Message.Create.ReceiverLabel":"Modtager","Message.Create.DatePicker.FromDate":"Oprettelsesdato","Message.Create.ContentLabel":"Skriv besked","Message.Create.TitleLabel":"Emnefelt (maks 80 anslag)","Message.Create.Sender":"Afsender","Message.Create.SenderPlaceholder":"Vælg afsender","Message.Create.SenderReceiverHeader":"Afsender og modtager","Message.Create.ReceiverPlaceholder":"Vælg modtager","Message.Create.AuthorLabel":"Forfatter","Message.ConfirmDeleteBtn":"Bekræft","Message.MessageEdited":"Message.MessageEdited","Message.MessageEditedButtonText":"Ok - fedt tak","Message.MessageEditedFailed":"Ingen meddelelse at redigere","Message.MessageEditedBodyText":"Den er nu synlig, for de modtagere du har valgt.","Message.MessageEditedHeadline":"Din meddelelse er redigeret","Message.EditBtn":"Rediger","Message.ConfirmDelete":"Er du sikker på du vil slette denne besked?","Message.DatePicker.CancelText":"Cancel","Message.Unsaved":"Fjern fra gemte","Message.MarkAsUnsaved":"Favorit","Message.ByLine":"Af [0] - [1]","Message.Settings":"Indstillinger","Message.Edit.Title":"Rediger meddelelse","Message.GetAllButtonText":"Hent alle meddelelser","Message.DeleteBtn":"Slet","Message.MarkAsRead":"Læst","Message.Filter":"Filtrer","Message.Filter.ResetBtn":"Nulstil","Message.Filter.StatusMine":"Mine meddelelser","Message.Filter.Filters":"Filter","Message.Filter.ShowResults":"Vis resultater","Message.Filter.StatusSaved":"Favoritter","Message.Filter.FilterBtn":"Filtrere meddelelser","Message.Filter.Enddate":"Udløbsdato","Message.Filter.Sender":"Afsender","Message.Filter.Author":"Forfatter","Message.Filter.StatusUnread":"Ulæste","Message.Filter.StatusRead":"Læste","Message.Filter.StatusArchived":"Arkiv","Message.Filter.Startdate":"Startdato","Message.Filter.StatusAny":"Se alle","Message.Filter.ShowOnly":"Vis kun","Message.MarkAsUnarchived":"Fjern fra arkiv","Message.Edit.Btn":"Gem ændringer","Message.Create.Btn":"Opret meddelelse","Message.Saved":"Favorit","Message.NoMoreMessagesToLoad":"Der er ikke flere beskeder at hente.","Message.Create.Title":"Opret meddelelse","Message.Create.MissingReceiverError":"Modtager er påkrævet","Message.Archived":"Arkiver","Message.LoadMoreMessages":"Hent flere meddelelser","Message.MarkAsNotArchived":"Fjern fra arkiv","Message.Create.LargeFilePopUp":"Message.Create.LargeFilePopUp","Message.Create.LargeFilePopUp.Body":"Filen(erne) du forsøger at uploade er for stor(e). Den/de må maks. fulde 2 mb til sammen.","Message.Create.LargeFilePopUp.Title":"Filen(erne) er for stor(e)","Message.Create.LargeFilePopUp.Button":"Vælg en anden fil","Message.FetchAllHeading":"Hent alle meddelelser","Message.GetAllText":"Vis alle meddelelser sendt mellem:","Message.DelteBtn":"Slet","Message.NoMessages":"Du har ingen ulæste meddelelser","Message.NoReadMessages":"Du har ingen læste meddelelser","Message.NoUnreadMessages":"Du har ingen ulæste meddelelser","Message.NoSavedMessages":"Du har ingen favorit meddelelser","Message.NoSearchMessage":"Fandt ingen beskeder med søgningen","Message.NoMessagesSearchResult":"Din søgning på \"[0]\" gav 0 resultater.","Message.NoArchivedMessages":"Du har ingen arkiverede meddelelser","Message.MarkAsUnread":"Ulæst","Message.Create.MissingMessageError":"Indhold påkrævet","Search":"Search","Search.Message.Filter":"Search.Message.Filter","Search.Message.Filter.ShowUnread":"Ulæste","Search.Message.Filter.ShowAll":"Se alle","Search.Message.Filter.ShowRead":"Læste","Search.Message.Filter.ShowArchived":"Arkiv","Search.Message.Filter.ShowSaved":"Gemte","Search.Message.Filter.Button":"Filtrer meddelelser","Search.Placeholder":"Giv den et skud med en søgning ...","Search.Message.Placeholder":"Hvor blev den meddelelse af?","Search.Notice.Placeholder":"Søg i opslagstavlen"} ); console.log("Language loaded"); }); ;