SU-vejledning

Du kan søge om forskellige former for økonomisk støtte til din uddannelse.

Du ser målrettet indhold for:

Statens Uddannelsesstøtte - økonomisk støtte til dig, der studerer

Statens uddannelsesstøtte (SU) er økonomisk støtte til dig, der studerer på ungdoms- og videregående uddannelser. Hvor meget du kan få i SU afhænger af, hvilken uddannelsestype du går på, hvor du bor, hvor gammel du er, og hvornår du er startet på din uddannelse.

Du skal selv søge om SU. Det gælder både for stipendium og for studielån, og du kan tidligst søge SU en måned før studiestart.

Støtten udbetales som et stipendium og kan suppleres med studielån. Søg om SU og få mere information på www.su.dk

Din SU er dit ansvar

Du er ansvarlig for, at de oplysninger som SU-styrelsen og VIA har, og som ligger til grund for dit stipendium/studielån, er korrekte. Hvis du opdager fejl i oplysninger eller udbetalinger, eller dine forhold ændrer sig, har du pligt til at oplyse om det til VIA eller SU-styrelsen.

Det gælder også, hvis du bliver forsinket i din uddannelse, f.eks. pga. sygdom. Læs mere om forsinkelse og SU på su.dk.

Særligt om ekstra økonomisk støtte

Du har i nogle tilfælde mulighed for ekstra økonomisk støtte. Det er f.eks. i forbindelse med:

  • Barsel
  • Sygdom
  • Nedsat funktionsevne (handicaptillæg)

Læs mere om dine muligheder på su.dk.

Ungdomskort og kilometerpenge

Du kan også søge om økonomisk støtte til transport på forskellig vis. Læs mere om ungdomskort og kilometerpenge på ungdomskort.dk.

Hvis du har spørgsmål til ungdomskort eller kilometerpenge, kan du kontakte en af vores SU-medarbejdere som beskrevet ovenfor.

Kontakt