SU-vejledning

Du kan søge om forskellige former for økonomisk støtte til din uddannelse.

Din SU er dit ansvar

Du er ansvarlig for, at de oplysninger som SU-styrelsen og VIA har, og som ligger til grund for dit stipendium/studielån, er korrekte. Hvis du opdager fejl i oplysninger eller udbetalinger, eller dine forhold ændrer sig, har du pligt til at oplyse om det til VIA eller SU-styrelsen.

Det gælder også, hvis du bliver forsinket i din uddannelse, f.eks. pga. sygdom. På su.dk kan du læse mere om forsinkelse og SU.

Særligt om ekstra økonomisk støtte

Du har i nogle tilfælde mulighed for ekstra økonomisk støtte. Det er f.eks. i forbindelse med:

  • Barsel
  • Sygdom
  • Nedsat funktionsevne (handicaptillæg)

Læs mere om dine muligheder på su.dk.

Ungdomskort og kilometerpenge

Du kan også søge om økonomisk støtte til transport på forskellig vis. Læs mere om ungdomskort og kilometerpenge på ungdomskort.dk.

Hvis du har spørgsmål til ungdomskort eller kilometerpenge, kan du kontakte en af vores SU-medarbejdere som beskrevet ovenfor.

Kontakt