Studieskift og overflytning

Går du og overvejer at skifte uddannelse eller overflytte til en anden uddannelsesinstitution?

Der kan være mange overvejelser og individuelle begrundelser i forbindelse med et studieskift. Vi anbefaler, at du kontakter en studievejleder, hvis du går med tankerne om studieskift eller overflytning, ligesom du også kan kontakte Studievalg Danmark. Gå til Studievalg.dk.

Hvis du ønsker at skifte uddannelse eller søge om overflytning og fortsætte din uddannelse på en anden institution, skal du være opmærksom på, at der gælder nogle særlige regler. Derfor bør du kontakte Studieservice på din uddannelse, inden du vælger at skifte studie eller søge om overflytning. De kan råde og vejlede dig vedrørende de regler, som gælder for lige præcis dig.

Overflytning

Hvis du ønsker at søge om overflytning til en ny institution, er det en betingelse, at du har bestået uddannelsens første studieår, som den er tilrettelagt på den nye institution, medmindre der foreligger usædvanlige forhold.

Herudover er det en betingelse, at du opfylder eventuelle karakterkrav, og at uddannelsen har en ledig plads.

Hvis du får godkendt en overflytning, vil alle beståede uddannelseselementer, brugte prøveforsøg i ikke-beståede uddannelseselementer, udtalelser fra gennemførte eller afbrudte praktikforløb, indskrivningsperioder og eventuel anden information, som udgangspunkt blive overført til den nye institution.

Har du ikke bestået første studieår, har du altid mulighed for at søge om optagelse på en ny institution ved at søge igennem optagelse.dk, hvorefter du vil indgå i den ordinære optagelse.

Studieskifte

Hvis du ønsker at søge om studieskifte, skal det som udgangspunkt ske via optagelse.dk, hvorefter du vil indgå i den ordinære optagelse.

I enkelte sager er der også mulighed for at søge en direkte indskrivning på et andet studie. Det er en betingelse herfor, at du har bestået uddannelsens første studieår, som den er tilrettelagt på den nye uddannelse, medmindre der foreligger usædvanlige forhold. Herudover skal du opfylde alle adgangskravene, og der skal være en ledig plads.