Længerevarende sygdom

Bliver du alvorligt eller længerevarende syg, skal du kontakte din uddannelse.

Sådan gør du

Hvis du bliver ramt af længerevarende eller alvorlig sygdom, kan du have brug for at snakke med en studievejleder. Du finder kontaktoplysninger længere nede på siden.

Sygemelding

Skal du sygemeldes fra din uddannelse, skal du indsende lægelig dokumentation til os.

For at VIA kan acceptere dokumentationen, er det vigtigt, at den indeholder:

  • Tydelig identifikation af den lægefaglige person, som har udstedt dokumentationen
  • Dit fulde navn og CPR-nummer, og hvor dette ikke er muligt anden entydig identifikation
  • Angivelse af perioden for sygemelding
  • Lægens faglige vurdering af, at du på grund af sygdom ikke er eller var i stand til at følge
    undervisning eller deltage i eksamen
  • Dato for udstedelse af dokumentation.

Husk at være opmærksom på, at lægelig dokumentation skal være udstedt af en læge eller psykiater. Erklæringer fra fx psykolog, fysioterapeut eller socialrådgiver vil som udgangspunkt ikke kunne stå
alene.

VIA har ikke krav på at vide, hvilken psykisk eller fysisk sygdom du har. Dokumentationen behøver
derfor ikke indeholde en diagnose, men lægen må derimod gerne beskrive eventuelle skånebehov,
så vi derudfra kan vurdere de uddannelsesmæssige konsekvenser af sygdommen.

Du skal selv afholde udgifter til udstedelse af dokumentation.

Registrér din sygemelding

Når du skal registrere din sygemelding, skal du udfylde en blanket. Husk at have din dokumentation klar til at uploade sammen med blanketten.

Registrér din sygemelding i denne blanket.

Særligt angående SU

Selvom du er sygemeldt fra uddannelsen, er det ikke ensbetydende med, at du kan få tillægsklip.
Hvis du på grund af sygdom bliver forsinket i din uddannelse, er det derfor vigtigt, at du orienterer
dig på SU-Styrelsens hjemmeside eller tager kontakt til VIA’s SU-vejledning på tlf. +45 8755 1045.