Studieordning og bekendtgørelser

VIAs uddannelser er underlagt nationale love og bekendtgørelser. Nedenfor har vi samlet en ikke udtømmende liste over love og bekendtgørelser, som kan være relevante for dig gennem dit studieforløb. Vær opmærksom på, at du læser i den gældende lov eller bekendtgørelse.

Eksamensbekendtgørelse