Barsel og adoption

Hvis du bliver forælder i forbindelse med din uddannelse, har du forskellige muligheder for at holde pause fra din uddannelse. Du kan søge om barsel i forbindelse med dit fravær, og du vil til enhver tid have ret til en pause fra dit studie i forbindelse med en fødsel eller adoption.

Barsel

Du har mulighed for at søge om barselsorlov fra dig studie. Ved barsel er der tale om en periode, hvor du har ret til at blive fritaget for undervisning og eksamen. I den pågældende periode har du også mulighed for at få udbetalt fødselsklip. Kontakt en SU-vejleder, hvis du ønsker at høre mere om muligheden for barsel under uddannelsen.

Når barselsperioden er slut, genoptager du automatisk studiet. Du kan kontakte din studievejleder for at få lagt en plan for resten af din studietid.

Information om studievejledning og kontaktoplysninger på studievejledere

Adoption

Reglerne for barsel er også gældende ved adoption.

Sådan søger du

For at søge om barselsorlov eller barsel skal du udfylde et ansøgningsskema, hvor du også skal uploade en vandrejournal. 

Du finder ansøgningsblanketten til barsel her.