Du har ret til én praktikplacering per praktikforløb

Der er forskel på, hvornår du skal i praktik, hvor lange dine praktikforløb er, og hvor mange praktikforløb du skal igennem, alt efter hvilken uddannelse du går på. Men fælles gælder det, at du kun har ret til én praktikplacering per praktikforløb.

Du ser målrettet indhold for:

Det er meget vigtigt, at du opfylder de givne betingelser, for at få din praktik godkendt. Opfylder du ikke betingelserne, kan du ikke blive indstillet til eksamen, og du vil blive udskrevet af uddannelsen.

Betingelserne handler som regel om en form for mødepligt, og det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på at overholde mødetider og andre aftaler.

Sygdom og manglende fremmøde

Hvis du på grund af sygdom, eller andre pludseligt opståede forhold, har svært ved at opfylde givne betingelser, for at få praktikken godkendt, (f.eks. mødepligt), skal du straks kontakte praktikstedet og evt. også din praktikvejleder eller en studievejleder på uddannelsen. Så kan I sammen kan lave en plan for hvordan du kan udbedre det, du mangler.

Det samme gælder ved f.eks. samarbejdsvanskeligheder.

Involver praktiksted og VIA

Du må aldrig blot lade være med at møde op, men skal altid involvere praktikværten og meget gerne også VIA, så vi sammen kan finde en løsning.

Find de konkrete betingelser for dit praktikforløb i studieordningen for din uddannelse.

Hvis du på grund af usædvanlige forhold ikke kan opfylde betingelserne for at få praktikken godkendt, har du mulighed for at søge om dispensation til endnu en praktikplacering.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold.

Bestemmelsen om ét praktikforsøg findes i Eksamensbekendtgørelsen §5

Kontakt