Praktik

Der er flere grunde til, at praktik er en vigtig del af din uddannelse. Praktikken handler kort og godt om at afprøve, lære og reflektere.

Du ser målrettet indhold for:

Før du skal i praktik

 • Hvorfor er praktikken vigtig?

  Ét af målene med praktikforløb i løbet af din uddannelse er, at du lærer at kunne se paralleller mellem teori og praksis. På samme tid giver praktikken dig mulighed for at omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder. Det handler med andre ord i høj grad om refleksion og at udvikle din professionsfaglighed.

  Din praktiske erfaring består både i at løse opgaver, afprøve kendte teorier og at øve sig. For du lærer både af det, der går godt, og det som går mindre godt.

  Praktik er også en vigtig genvej til at stå stærkest muligt i dit første job. Praktikken giver dig værdifuld praktisk erfaring - og med praktisk erfaring i rygsækken, er du attraktiv for din kommende arbejdsgiver fra dén dag, du er færdig med din uddannelse.

 • Merit

 • Dispensation

 • Transport

Under din praktik

 • Arbejdsskade og forsikring

  Du kan læse om, hvad du skal gøre, hvis du kommer til skade på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

  På Retsinformation kan du læse bekendtgørelsen om arbejdsskadessikring.

 • Tavshedspligt

  Under praktikken vil du få indsigt i og kendskab til borgere, patienters eller virksomheders forhold, som du har tavshedspligt omkring.

  På nogle uddannelser skal du som studerende underskrive en samtykkeerklæring med et tavshedsløfte. Det gøres ofte ved uddannelsens start, og dette tavshedsløfte rækker også ind i praktikken.

  Hvis du ikke har underskrevet en samtykkeerklæring ved uddannelsesstart, skal du være opmærksom på, at du stadig kan være underlagt tavshedspligt – også under din praktik.

  Hvis du er i tvivl omkring, om du har tavshedspligt, eller hvor langt tavshedspligten rækker, mv. kan du både spørge din praktikvejleder eller din studievejleder. Det kan også være, at din underviser kender svaret.  

Kontakt