Praktik

Der er flere grunde til, at praktik er en vigtig del af din uddannelse. Praktikken handler kort og godt om at afprøve, lære og reflektere.

Du ser specifikke informationer for:

Praktik som valgfag på 7. semester

Før du skal i praktik

 • Hvorfor er praktikken vigtig?

  Ét af målene med praktikforløb i løbet af din uddannelse er, at du lærer at kunne se paralleller mellem teori og praksis. På samme tid giver praktikken dig mulighed for at omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder. Det handler med andre ord i høj grad om refleksion og at udvikle din professionsfaglighed.

  Din praktiske erfaring består både i at løse opgaver, afprøve kendte teorier og at lave fejl. For virkeligheden er ikke fejlfri, og du lærer både af det, der går godt, og det som går mindre godt.

  Praktik er også en vigtig genvej til at stå stærkest muligt i dit første job. Praktikken giver dig værdifuld praktisk erfaring - og med praktisk erfaring i rygsækken, er du attraktiv for din kommende arbejdsgiver fra dén dag, du er færdig med din uddannelse.

 • Merit

 • Dispensation

 • Praktikportalen

  Praktikportalen er et fælles nationalt system for alle professionshøjskolerne i Danmark.

  Uanset om du tildeles en praktikplads eller, om du selv skal søge en praktikplads, er det Praktikportalen, der administrerer alt omkring din praktik. 

  Du finder Praktikportalen her

  Kom godt i gang med en guide til Praktikportalen

 • Transport

  Når du skal i praktik, kan du læse om mulighederne for rabat til transport på ungdomskort.dk.

  Du kan ikke søge om rabat, hvis du skal i lønnet praktik. 

  Søg i god tid

  Da du ikke kan modtage ungdomskort bagudrettet, er det vigtigt, at du søger i god tid forud for din praktik.

  Du kan læse mere om tidsfristerne på ungdomskort.dk

  Transport i egen bil

  Der ydes normalt ikke godtgørelse til transport i egen bil, men er du i ulønnet praktik, kan du søge om kilometerpenge.

  Det kræver, at man kan opfylde nogle særlige betingelser, som du kan læse mere om på ungdomskort.dk.

  Modtager du revalidering?

  Hvis du modtager revalidering, kan du tale med din sagsbehandler om eventuel transportgodtgørelse.

Under din praktik

 • Arbejdsskade og forsikring

  Find ud af, hvordan du skal forholde dig, hvis du er så uheldig at komme ud for en arbejdsskade under dit praktikforløb.

  Du kan læse om, hvad du skal gøre, hvis du kommer til skade på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

  På Retsinformation kan du læse bekendtgørelsen om arbejdsskadessikring.

 • Ferie

 • Sygdom under praktik

 • Tavshedspligt

  Under praktikken vil du få indsigt i og kendskab til borgere, patienters eller virksomheders forhold, som du har tavshedspligt omkring.

  På nogle uddannelser skal du som studerende underskrive en samtykkeerklæring med et tavshedsløfte. Det gøres ofte ved uddannelsens start, og dette tavshedsløfte rækker også ind i praktikken.

  Hvis du ikke har underskrevet en samtykkeerklæring ved uddannelsesstart, skal du være opmærksom på, at du stadig kan være underlagt tavshedspligt – også under din praktik.

  Hvis du er i tvivl omkring, om du har tavshedspligt, eller hvor langt tavshedspligten rækker, mv. kan du både spørge din praktikvejleder eller din studievejleder. Det kan også være, at din underviser kender svaret.  

Efter din praktik

 • Praktikopgave, praktikrapport eller eksamen

Praktikhåndbog