VIAVAR

Gennem VIAVAR kan du få sparring i forhold til alle facetter af foreningslivet og søge om puljemidler. Vejen til det gode studiemiljø starter her!

Du ser målrettet indhold for:

Foreningsdannelse

Her kan du læse mere om, hvordan I får etableret en forening og sikrer, at foreningen kommer godt fra start.

 • Syv gode råd til dig der vil starte en forening

  1. FORMÅL: Lav en klar formålsbeskrivelse. Hvad handler foreningen om, hvorfor er I til, og hvem er I til for?

  2. LEDELSE: Der bør som minimum være en formand, en næstformand og en kasserer, når I starter op. 

  3. VEDTÆGTER: Overvej at lave et udkast til foreningens vedtægter inden den stiftende generalforsamling. Vedtægter er foreningens interne retningslinjer og regler.

  4. AKTIVITETER: Lav en aktivitetskalender for semestret, så I fra start har overblik over, hvad det er, I vil lave, samt hvilke eventuelle omkostninger der er hertil.

  5. ØKONOMI: Tænk i opstartsbudget samt semesterbudget. Hvad har I brug for, så I kan komme godt i gang, og hvilke udgifter er der i forbindelse med aktiviteterne?

  6. STIFTELSESMØDE: Husk, at der skal være en stiftende generalforsamling. Det vigtigste, der skal ske under den stiftende generalforsamling, er, at foreningens vedtægter skal vedtages.

  7. CVR: Det er en fordel, men ikke et krav, at foreningen/udvalget er CVR-registreret.

Sociale foreninger i VIA

På siden Sociale udvalg og foreninger finder du en oversigt over sociale foreninger drevet af studerende på dit campus. Her kan du orientere dig om, hvad foreningerne tilbyder samt kontaktpersoner til de enkelte foreninger. Hvis du ønsker at se foreninger fra andre campusser end den, som du er indskrevet på, så kan du ændre dit campus i "uddannelsesvælgeren".

Du er velkommen til at kontakte VIAVAR på viavar@via.dk eller studiemiljøkoordinator Christian Bremer Hansen på cbha@via.dk, hvis du har brug for sparring.

Om VIAVAR

VIAVAR koordineres af Studieliv og VIAs studiemiljøkoordinator - dertil kommer, at der ved hver uddeling er op til to repræsentanter fra hver af VIAs campusser, som er med til at fordele puljemidlerne.

VIAVAR har fokus på fællesskab, mangfoldighed og netværk på tværs af alle VIAs uddannelser. VIAVAR arbejder inden for visionen, at der skal være studiesociale muligheder for alle VIAs studerende.

 • Målsætning

  Det er VIAVARs målsætning at understøtte det studiesociale engagement blandt de studenterdrevne sociale foreninger og udvalg på både campus - og uddannelsesniveau.

 • Primære opgaver

  • Allokere de studiesociale midler til studiesociale aktiviteter i henhold til foreningernes indsendte ansøgninger – dette jf. vedtægterne og gældende ansøgningskriterier.
  • Skabe overblik over og understøtte VIAs foreninger og gøre det let og attraktivt at erfaringsudveksle, videndele og drive en forening.
 • Værdisæt

  Fællesskab – VIAVAR er et fællesskab, som arbejder kollektivt for alle VIAs adresser. 

  Frivillighed – frivillighed og frivillige er kernen i samarbejdet.

  Mangfoldighed – VIAVAR består af studerende fra alle campusser, uanset uddannelser, køn, alder og geografisk placering. Et mangfoldigt VIAVAR giver et bedre VIAVAR.

  Gennemsigtighed – VIAVAR sikrer gennemsigtighed. Det skal være tydeligt for alle studerende, hvad VIAVAR kan bidrage med, til hvem og hvordan.

  Nysgerrighed og nytænkning – VIAVAR er nysgerrige over for nye muligheder og udfordringer og søger at understøtte udviklingen af nye studiesociale aktiviteter.

  Dialog og samarbejde – VIAVAR samarbejder med tiden med studerende på den lokale campus om studiesociale initiativer til gavn for de medstuderende. 

Kontakt