Undervisningspriser 2024

VIA uddeler to undervisningspriser. Formålet er at hylde underviserne for deres undervisning og for deres evne til at være faglige inspiratorer og foregangspersoner. Indstillingerne er nu åbne. Alle – studerende, medarbejdere og ledere – opfordres til at indstille én eller flere undervisere.

Du ser målrettet indhold for:

Om undervisningspriserne

 • Indstillingsprocedure

  Studerende, medarbejdere og ledere kan indstille kandidater til begge priser. Kandidater kan ikke indstille sig selv, men skal være indforståede med at medvirke. Indstillingen skal være begrundet i indstillingsskemaet, men kan uddybes med bilag.

  Indstillinger sendes til uddannelsesakademi@via.dk med emnet: ‘Indstilling til undervisningspris 2024’ eller ‘Indstilling til inspirationspris 2024’

  Indstillingsperiode: 15. maj - 30. september.

 • Kriterier

  Undervisningsprisen

  Prisen går til én underviser, hvis undervisning i særlig grad har været motiverende for de studerendes faglige læring, studieglæde og professionsidentitet.

  Det kan fx være en underviser som lykkes specielt godt med sin undervisning. Det kan være i forhold til samarbejdet med de studerende, herunder at skabe sammenhold og tilknytning til uddannelsen. Det kan være i forhold til formidling af uddannelsen og dens indhold, tilrettelæggelsen af undervisningen, eller mod til at forny undervisningen.

  Inspirationsprisen

  Prisen går til en underviser eller et fællesskab af undervisere, der har været bemærkelsesværdigt inspirerende for andre i udviklingen af undervisning, fagområder eller uddannelseselementer i VIA.

  Det kan fx være gennem undervisning, eller andre uddannelsesindsatser hvor underviseren eller fællesskabet af undervisere har været nytænkende og modige, og har eksperimenteret med praksis og professionen med stor gennemslagskraft.

 • Vurdering og udvælgelse

  Udvælgelsen sker på baggrund af de kriterier, der kan ses ovenfor. Et vurderingspanel på otte medlemmer vil gennemgå indstillingerne og herefter udvælge årets modtagere af priserne.

  Panelet består af et medlem fra VIA Uddannelsesakademi, to undervisere (udpeget af OU), to studerende (udpeget af DSR) samt en ledelsesrepræsentant og to eksterne uddannelsesrepræsentanter (udpeget af Uddannelsesdekanteamet).

  Modtagerne af de to priser offentliggøres på Konference for professionsuddannelser den 28. november 2024 på VIA Campus Horsens og hædres med hver 50.000 kr., som kan anvendes til fx faglig udvikling, materialeindkøb på uddannelsen eller ekskursioner med studerende.

Kontakt