Studenterrådet i VIA

Studenterrådet er VIAs fælles studenterpolitiske organisation og består af valgte studerende fra VIAs otte campusser. Rådet repræsenterer og varetager de studerendes interesser af både faglig, studenterpolitisk og social karakter på tværs af uddannelser og campusser.

Du ser målrettet indhold for:

Om Studenterrådet

Studenterrådet i VIA er for dig, der ønsker at søge indflydelse på øverste niveau i organisationen. I Studenterrådet inddrages du i beslutninger, der eksempelvis omhandler studiestarten, VIAs strategi, retningslinjer/politikker og undersøgelser af studietilfredsheden i VIA. Derudover får du mulighed for at indgå i arbejdsgrupper og udvalg, der behandler emner af relevans for dig og dine medstuderende. Studenterrådet har bl.a. følgende opgaver:

 • At vælge repræsentanter til VIAs bestyrelse
 • At vælge repræsentanter til Organisation for Professionshøjskolestuderende
 • At yde sparring og refleksionsgrundlag for de emner/sager, der bliver vendt i bestyrelsen
 • At stille spørgsmål til bestyrelsen og fungere som de studerendes talerør til den øverste ledelse
 • At sætte fokus på aktuelle og tværgående udviklingsområder
 • At uddele puljemidler til lokale DSR

Hvordan bliver jeg en del af Studenterrådet?

Det gør du ved at blive valgt som repræsentant af dit Campus-DSR. Hvis der ikke er et campus-DSR på din campus, kan Studenterrådet indkalde alle studerende på den pågældende campus for at vælge repræsentanter til rådet. Kontakt os hvis du har et ønske herom.

Mødeplan, dagsordener og referater

Mødeplan 2024: 

Generalforsamling: 25. januar (Campus Silkeborg)

 • 1. møde: 12. marts (ZOOM) 
 • 2. møde: 19. marts (Campus Aarhus N)

Puljemøde: 25. marts (ZOOM)

 • 3. møde: 24. april
 • 4. møde: 29. maj
 • 5. møde: 27. juni
 • 6. møde: 20. august
 • 7. møde: 16. september

Puljemøde: 24. oktober (ZOOM)

 • 8. Møde - weekendseminar: 1. - 3. november
 • 9. møde: 21. november
 • 10. møde: 12. december

Centrale dokumenter

Kontakt