Syg ved eksamen

Er du blevet syg og dermed forhindret i at deltage i en eksamen?

Du ser målrettet indhold for:

Hvis du bliver forhindret i at deltage i en eksamen på grund af sygdom, og ikke ønsker at bruge et prøveforsøg, skal du kunne dokumentere, at du var forhindret i at deltage i eksamen, og at dette var begrundet i sygdom.

Du skal med det samme kontakte Studieservice på dit campus og aftale eftersendelse af dokumentation med dem.

For at VIA kan acceptere dokumentationen, er det vigtigt, at den indeholder:

  • Tydelig identifikation af den lægefaglige person, som har udstedt dokumentationen
  • Dit fulde navn og CPR-nummer, og hvor dette ikke er muligt anden entydig identifikation
  • Angivelse af perioden for sygemelding
  • Lægens faglige vurdering af, at du på grund af sygdom ikke var i stand til at deltage i eksamen
  • Dato for udstedelse af dokumentation.

Husk at være opmærksom på, at lægelig dokumentation skal være udstedt af en læge eller psykiater. Erklæringer fra fx psykolog, fysioterapeut eller socialrådgiver vil som udgangspunkt ikke kunne stå alene.

VIA har ikke krav på at vide, hvilken psykisk eller fysisk sygdom du har. Dokumentationen behøver derfor ikke indeholde en diagnose, men lægen må derimod gerne beskrive eventuelle skånebehov, så vi derudfra kan vurdere de uddannelsesmæssige konsekvenser af sygdommen.

Du skal selv betale for udgifter til udstedelse af dokumentation.

Kontakt