Syg ved eksamen

Er du blevet syg og dermed forhindret i at deltage i en eksamen?

Hvis du bliver forhindret i at deltage i en eksamen på grund af sygdom, og ikke ønsker at bruge et prøveforsøg, skal du kunne dokumentere, at du var forhindret i at deltage i eksamen, og at dette var begrundet i sygdom.

For at VIA kan acceptere dokumentationen, er det vigtigt, at den indeholder:

  • Tydelig identifikation af den lægefaglige person, som har udstedt dokumentationen
  • Dit fulde navn og CPR-nummer, og hvor dette ikke er muligt anden entydig identifikation
  • Angivelse af perioden for sygemelding
  • Lægens faglige vurdering af, at du på grund af sygdom ikke er eller var i stand til at følge
    undervisning eller deltage i prøve
  • Dato for udstedelse af dokumentation.

Du skal med det samme kontakte Studieservice på dit campus og aftale eftersendelse af dokumentation med dem.

Kontakt