Særlige prøvevilkår

Du har mulighed for at blive tilbudt særlige prøvevilkår i forbindelse med eksamen, hvis du har en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det samme gælder på de fleste af vores uddannelser, hvis du har et andet modersmål end dansk.

Du ser målrettet indhold for:

Formålet med særlige prøvevilkår er, at du bliver ligestillet med studerende, som ikke har de samme udfordringer som dig.

Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvilke prøvevilkår du kan få, og vi anbefaler derfor, at du kontakter din studievejleder for at høre om dine muligheder. Har du brug for særlige prøvevilkår i forbindelse med eksamensforudsætninger, er det også din studievejleder, du skal tage fat i.

Information om studievejledning og kontaktoplysninger på studievejledere

Herunder kan du læse om de forskellige muligheder.

Frist for ansøgning

For at vi kan nå at behandle en sag om tildeling af særlige prøvevilkår, er det vigtigt, at du ansøger eller oplyser os om dit behov, senest tre uger inden eksamen.

Modtager vi oplysninger eller ansøgning om særlige prøvevilkår senere end dette, behandler vi også din sag. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke kan garantere dig, at vi kan nå at imødekomme din ansøgning om særlige prøvevilkår inden eksamen ved ansøgninger, der indkommer efter fristen.

OBS! Det er den studerendes eget ansvar at gøre VIA opmærksom på, såfremt funktionsnedsættelsen ophører eller ændrer sig.

Dine muligheder

 • Varig funktionsnedsættelse

  Du skal søge, hvis du har en varig funktionsnedsættelse og har brug for særlige prøvevilkår. Du skal kun oplyse om din funktionsnedsættelse én gang. Herefter tager vi initiativet til at tilrette særlige prøvevilkår for alle relevante prøver i forbindelse med din uddannelse.

  For at vi kan tildele dig særlige prøvevilkår på grund af en funktionsnedsættelse, har vi brug for dokumentation for din funktionsnedsættelse eller lægefaglig udtalelse om, hvilke særlige behov du har i forbindelse med prøveforløb på dit studie.

  Du kan søge via linket herunder, hvor du vil blive bedt om at logge ind med MitID for at komme videre til ansøgningsblanketten. Du skal have dokumentation klar, inden du klikker på "ansøg nu".

  Ansøg nu

  Har du spørgsmål til, hvordan du søger om særlige prøvevilkår, kan du kontakte Studieservice på dit campus eller uddannelsessted. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

 • Midlertidig funktionsnedsættelse

  Har du en midlertidig funktionsnedsættelse, f.eks. en brækket arm eller en depression, og får dette indflydelse på dine prøver, har du også mulighed for at søge om særlige prøvevilkår.

  Det er vigtigt, at perioden for den midlertidige funktionsnedsættelse fremgår af medsendt dokumentationen.

  Du søger via linket herunder, hvor du vil blive bedt om at logge ind med MitID for at komme videre til ansøgningsblanketten. Du skal have dokumentation klar, inden du klikker på "ansøg nu".

  Ansøg nu

  Har du spørgsmål til, hvordan du søger om særlige prøvevilkår, kan du kontakte Studieservice på dit campus eller uddannelsessted. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Særligt vedrørende SPS

Modtager du SPS, udelukker det ikke muligheden for, at du også kan søge om særlige prøvevilkår. Tag kontakt til din SPS-vejleder og hør mere om dine muligheder.

Har du uploadet dokumentation, lægeerklæring o.l. i forbindelse med din SPS-ansøgning, kan du alene henvise hertil. Du behøver ikke at fremsende dokumentationen igen.

Kontaktoplysninger på vores SPS-vejledere

Kontakt