Klager over prøver

Hvis du vil klage over en prøve, som du har været tilmeldt, skal du klage til uddannelseslederen på din uddannelse senest to uger efter, at du har fået din bedømmelse.

Din klage kan vedrøre faglige såvel som retlige spørgsmål, herunder også selve prøveforløbet.

Du forsætter din uddannelse, imens din klage- eller ankesag behandles. Du kan dog ikke dimittere fra uddannelsen, så længe en klagesag verserer.

Kontakt