Eksamen og prøver

I løbet af din uddannelse skal du igennem flere forskellige prøver. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i de retningslinjer, der gælder i forbindelse med dem.

Eksamensoversigt

Det er vigtigt, at du tjekker din eksamensoversigt løbende, da ændringer kan forekomme. Bemærk, du er forpligtet til at være​​ til rådighed i hele eksamensperioden. 

Dit eksamensforløb

Før

Når du skal gennemføre en prøve i VIA, skal du bruge systemet WISEflow. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i systemet i god tid før eksamen går i gang.​

Efter

Du finder din karakter på nemstudie.dk. Regelsæt om karaktergivning og bedømmelse findes i Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Bestod du ikke?

Bare rolig, du har flere forsøg til at bestå din prøve.

Hvis du ikke består første gang, er du automatisk tilmeldt prøven næste gang den afholdes. Konsekvenserne forbundet med ikke at bestå kan dog variere afhængelig af årsagen.

Særlige prøvevilkår

Du har mulighed for at blive tilbudt særlige prøvevilkår i forbindelse med eksamen, hvis du har en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det samme gælder, hvis du har et andet modersmål end dansk.

 

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over en prøve, som du har været tilmeldt, skal du klage til uddannelseslederen på din uddannelse senest to uger efter, at du har fået bedømmelsen meddelt.

Kontakt