Adgang til grupperum

Få information om din adgang til grupperum på campus og se hvordan du booker et grupperum, hvis du kan det på din campus.

På nogle af VIAs campusser har du adgang til at booke grupperum, mens det på andre campusser (fx Holstebro) ikke er en mulighed. 

Kontakt